http://www.youtube.com/watch?v=-bspkJtg5LIami nobom/doshome thakte kobita likhtam majhe moddhe. kobita abrity korte pochhondo kortam. 2000 shaler por dhakai ashi. ebong 2004/2005 e dhaka shworokolpone 19 tomo abortone vorti hoi. onek kabbo premi, gani-guni manusher vire r nijeke khuje pachchhilamna. lege thakte parini. chhere gelam. tarpor bastobotar shongrame dur theke duranto chhute chhola. shob kichhu dhonsho hoye jaowa.


http://www.bangla-kobita.com/01101981/post20140528061650/


Kichhudin age hothat rtv er ekti manobik abedon amar majhe shara jagai. vabte thaki. ebong ai kobitati likhi. tarpor mahidul sir er shathe kotha hoi. ebong tini amar abedone shara den.