'AMAR-O PORANO JAHA CHAI' SOTTI-E TO AMADER PORAN JOKHON JA CHAI AMRA SETAI KORI , KINTU BHEBE DEKHECHHI KI ETE ANNER KOTOTA KHOTI HLOLO ! NA EMONTA KORAR SOMOY AMADER KACHHE NEI ,KYANONA AMRA AJ BORHOI BYASTO, KINTU KYANO? 'MORITE CHAINA AMI EI SUNDORO BHUBONE' - AR BANCHAR JONNE CHAAI TAKA , IHATE KAHAR KOTOTA KHOTI HOILO TAHATE AMAR KIBA ASIYA JAI, AMAR BHAI , AMAR BABA ,EMON KI MAA JONONI ,BHOGINI GON -O EI KUKUR DOURHE SAMIL HOYE JAI ANAYASE.
PROYOJONER SIMA ACHHE KINTU LOBHER KONO SIMA NEI . AMRA DIN DIN LOBHER KACHE ,CHAOUYAR KACHHE EBON HINSAI BOSIBHUTO HOYE TAR KACHHE ATTOSAMARPAN KORCHI . AJ AMADER BHRHAR JHULI SUNNO , KICHHUI JANLAM NA ATHOCHI SOB-KICHHUI JANI -MANE SOB JANTA BABU AMI 'HUM HAI KAMAL KE' . SHALA BHALO KORE NIJER NAMTAI LIKHTE JANLON NA - ATHOCHO UNE-I DESHER NETA , MATRI BHUMI KI ,DESH KI , PORIBESH KI , KAKE GORIBITTO BOLE , KOSTO KAKE BOLE  JANLONA BUJHLONA ,MAATI KAKE BOLE JE BUJHLONA -- TINI-I MASTER . NIJER MAA-K BHARHA DIYE , MAA -ER SONGYA MUKHOSTHO KORE.’’ AMRA KI   KEBOL KOLSHITE JOL BHORITE THAKIBO’’ – BISOITA KHANIKTA EROKOMI , JAHARA MURKHO TAHARA NIJEDER BIGGO BOLITE-I PARE KYANONA TAHARA MURKHO, TAHARA NIJEDER ARO KICHHU BOLITE PARE- KINTU PUNTHI-GOTO SHIKKHAI SHIKHKHITO HOIYA- O JAHARA NIJEDER  SHIKHKHITO,BIDYAN , BIGGO EMON KI SOB JANTA BABU BOLIA DHOL BAJAI --- TAHADER KI BOLA JAI SETA APNARAI THIK KORBEN .ASUN  ATTO-TYAG DIYE ANNER KICHU KAJE LAGI,BHALO BASTE SHIKHI, SHUDHU BHOKKHON NOY ASUN KICHHU SRIJON KORI ,BHALOKE BHALO BOLTE SHIKHI .
---------- IFTEKHAR HOSSAIN 05/07/2014
SIR,
       AMI BANGLA HOROFE LIKHTE PARCHHINA , AVRO- TE LIKHAR NIYOM EBON TAR ANUSANGIK TOTHTHO AMAKE DIYE SAHAJJO KORLE ANEK KICHHU DIYE JETE PARBO.
EKI ROKOM BHABE KOBI  O PATHAK BONDHUDER KACHHE  ANURODH THAKLO .AMAR  E-MAIL ID [email protected]