Chunre fele astankunre, Simanar Pechane,
Hat Dhuye Pabitra Bhabona;
Natun Saje - Nitya nesha,
Poshake Dheke Maner Kalima
Pargacha Hoye Banchar Asha .
Basa Khonjar Swapne Bibhore
Barai Sudhu Buli Aure,Brand Dekhiye,
Bhagyata Saday Holei Nishchinta Bhabisyater Bhabona!
Bibartane uttaran, yuger shrote bhasiye gaa.........
Barbelate kalingbele, Ghumer barota
Bed tea chai..... Hangover ache na!
Sandwich, Fruit Juice Breakfast e,
Chotobelay Ma dito Cha muri, Chyaaa!
Chaposha Kerani Baba,.... Amrito korei gilto ta!


Shimultalar abhabi bidhaba Deepali,
Atmaghati Cha sramiker stree, Ek santaner Ma,
Duti pata ekti kunri bhule char bochorer randhuni
Natun Bou dake Aya Mashi, Modern kina!
Palte dile niyam kanun!!!
Adyikaler ruti murir pratorash, Setao dilo badle!!
Akale bidhaba shashuri ! Tay Ekcheler Ma! Ki ba karen!
Facebook-snapdeal-tab-Wi-Fi ki sab jeno bole.
Adyikaler ulki, halfashion e bicher badale tyatu.........
Karta jadi office jan bibi choten shopping mall,
Bhar dupure parlor e samule utpatan,
Sinthir sindur, hater shankha?
Dhusss, Feminist bandhura mukh bankabe na!!!
Leg ins, Jeans er sathe short top
Sharir hyapa Churidarer odna!Jattasab backdated jhamela!!


Cheleta ekdam choto
Bachar panchek bayas, khawano bhishan hyapa.
Balai Shat! Bidhaba shashurita benche thak,
Kajer loker khub abhab. Sakaler ranna sambhab Na!
Mochar ghanta, shashar shukto....... parle tinii korun na!


Tiner chala bhenge holo flatbari
Shashuri bolen,.............. Thakur Ghar?
Uuuhh! Ekhan square feet kato janen?
Dharma adharma sab chuloy jak,
Doctor swamike kara nirdesh-
Shashurir thakurer janya boradda- shudhu ekta thakur basanor tak.
Sandhyebela shankh bajano cholbe na.......
Flat barite aro sabai ache na!


Week end e cocktail ! Gift er botole party ta jame bhalo.
Kintu shashurita badda sekele
Snacks tao banate pare na.
Party te Doctor er stree chupichupi Mrs. Gupta ke Shudhoy
Bolte paren, bridhyashrame mase kato taka lage?
Mone mone bhabe, Bachar atek parei lagbe kina!


     **********************